Grab 1A1B w użytkowaniu

Z dniem 4 stycznia 2023 r. uzyskaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynków Grab 1A i Grab 1B. Budynki otrzymały numery porządkowe odpowiednio: Kutnowska 28H i 28J. W mieszkaniach trwają prace wykończeniowe, a budynek z każdym kolejnym dniem wita swoich mieszkańców. Jeden z lokali usługowych został zaadoptowany na nasze nowe biuro, od początku roku jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nowym adresem Kutnowska 28H/L1. W drugim lokalu usługowym znajdować się będzie gabinet neurologopedyczny. Czekamy na wiosnę, by móc zazielenić teren wokół nowego obiektu, czego nie udało się zrobić dotychczas ze względu na zakończenie budowy na przełomie listopada i grudnia. 
W celu ułatwienia komunikacji samochodowej Osiedli Przylesie 1 i Przylesie 2 na skrzyżowaniu wewnętrznym powstanie niebawem niewielkie rondo.

Grab 1A1B w użytkowaniu